ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN “GALLINIS”

versie van toepassing vanaf 28-05-2020

  • Betaling binnen de 15 dagen
  • Na verloop is een verwijlintrest van 10% verschuldigd
  • Indien het bedrag van de factuur aanleiding geeft tot gerechtelijke stappen wegens niet betaling, zal het bedrag verhoogd worden met een forfaitair bedrag van 20% met een minimum van € 38.
  • Voor alle geschillen is alleen de rechtbank van Brussel bevoegd.

Bij vragen, neem contact met onze diensten.